top of page

Branding

Triclo S.A. , Identidad Visual, Barcelona. By Tarannà.

Brànding és un procés creatiu i estratègic molt important per una marca. No busquem un objectiu a curt termini sinó crear valor, tendència i un objectiu a llarg plaç. Que li permeti a la marca diferenciar-se i la fidelització de l'audiència.

Brànding és fer un pas més enllà.

Una marca ha de despertar emocions, sensacions i experiències positives i úniques. Crear un espai diferent, autèntic i memorable, així fent que la seva audiència l'identifiqui a l'instant.

 

Us desafiem a sortir de la vostra zona de confort per construir junts una proposta autèntica, sòlida i amb personalitat. Creant impacta en la identitat de la marca i fomentant la innovació.

Durant la primera etapa és on ens centrem en comprendre la situació de la marca i adquirir al màxim coneixement, target i entorn competitiu. Identificarem les oportunitats per construir una proposta original i sòlida.

1. Sincronització

Farem petites entrevistes i/o enquestes analitzant l'experiència, expectatives i prioritats. De manera que ens permeti veure la marca des d'un punt de vista interior i exterior, ajudant-nos a crear una visió de futur de la marca.

Investigació de marca

Fem un petit estudi de la competència per entendre en quina posició es troba la marca.

Anàlisis de Competencia

Fem una investigació del mercat en recerca de tendències importants per l'audiència i poder captar oportunitats per la marca.

Anàlisis de Tendències

Fem una reunió amb la informació recollida durant el procés per poder fer una lectura i identificar oportunitats, creant una proposta ratadora, original i sòlida.

Oportunitat

2. Creació

Etapa on ens centrem a reunir tota la informació i les oportunitats que hem pogut extreure de la primera fase de sincronització. Creant una proposta de valor amb una identitat verbal i visual, autèntica i amb personalitat.

Un nom pot no dir res o pot dir moltes coses.​ Creem noms de marca autèntics, amb la intenció de mostrar al tarannà i/o la personalitat de la marca.

El nom d'una marca té molta presència, ja que és un identificador memorable per l'audiència en ser una composició visual sonora. Som conscients que fer un canvi de nom no és un procés fàcil, però hem de tenir en compte que triar un nom correcte per la marca aporta molts bons beneficis.

Naming

Quan parlem, podem dir les coses de mil maneres. Per això és important que la marca tingui un to i una veu per expressar-se de la seva forma i connectar amb la teva audiència de forma més orgànica.


Afegir un to de veu fa que el tarannà de la marca sigui més tangible i pugui expressar-se adequadament en diferents situacions i espais.

La intenció no és trobar les paraules adequades, sinó també una forma única de dir-les.

To & Veu

El storytelling és l'art d'explicar contes. Creem històries a partir de la marca, que inspirin i motivin a la teva audiència. El storytelling és una tècnica per a comunicar missatges de manera memorable a través de diferents formats i que té un impacte molt important. A l'hora d'aplicar-ho amb la marca ajuda a crear peces creatives més coherents i que facilitaran la comunicació amb l'audiència.

Els casos més clars els trobem en els anuncis publicitaris.

Storytelling

Un tagline és una frase representativa de la marca cap als seus productes i serveis. En canvi, un eslògan està més enfocat a la forma de ser. Creem una sintetització de l'essència de la marca en una frase molt curta, que farà de complementació verbal i escrita del logotip.

Tagline / Slogan

La mínima expressió de l'empresa en un element visual.

Dissenyem el logotip segons la definició que es parla en l'etapa de sincronització.

Logotip / Icona

És una de les parts més importants del teixit gràfic de la marca. És on permet una major expressió i comunicació en diferents formats, amb una línia coherent i amb personalitat. Ajudant la marca a ser reconeguda fàcilment, inclús sense logotip.

Sistema gràfic

Creem elements corporatius que necessita la marca com: Targetes corporatives, Cartells, Tríptics, Etiquetes, Packaging, Disseny Web, Plantilles per presentacions, Firmes de mail, etc.

Elements corporatius

Etapa final on es reuneix tota la informació i material creatiu de la marca a punt de ser activada i afrontar nous reptes.

3. Activació

Creem un seguit de normes d'aplicació corporatives de la marca per assegurar una línia i una coherència visual, cuidant que tot tingui una concordança i evitant formes incorrectes d'ús que puguin arribar a degradar la imatge.

Brand Book

Preparem una estratègia de sortida de la marca per crear el major impacte amb l'audiència o aprofitar oportunitats que puguin ser les més favorables per la marca.

Brand Activate

Fem un petit seguiment posterior a l'activació de la marca per assegurar una correcta utilització i resoldre dubtes que s'hagin creat posteriorment. També fem una petita recollida de dades de l'experiència de la marca posterior al procediment.

Brand Journey

Projectes

hola@estuditaranna.com
[+34] 660 23 77 57

Estudi / Taller

Plaça Catalunya Nº33
Barcelona, 08640.

  • Contact us

    Amb qui parlem?
    Un Particular
    Una Empresa
bottom of page